Telefon: 0262.217.490

Baia Mare - Scoala Postliceala FEG


Prezentare


Scoala Postliceala F.E.G. Education Baia Mare este autorizata MEN 4963/19.11.2014.
Scoala Postliceala FEG Education Baia Mare se adreseaza tuturor absolventilor de liceu, cu sau fara examen de bacalaureat, indiferent de varsta, absolventilor de facultate, personalului angajat si somerilor si tuturor celor care doresc sa se specializeze intr-o meserie noua.
Obiectivul principal al Scolii Postliceale FEG Education Baia Mare este desfasurarea unui program educational care sa creeze specialisti capabili sa raspunda mobilitatii continue de pe piata muncii din Romania si sa se integreze usor in structurile profesionale din celelalte tari ale UE.

In prezent, Scoala Postliceala FEG Education Baia Mare este autorizata de MEN pentru urmatoarele specializari: Asistent Medical Generalist, Asistent Medical de Farmacie si Asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare.

Activitatea didactica se desfasoara cu mijloace audio-vizuale moderne si de tehnologie IT (videoproiectoare, plasme, retroproiectoare, Internet wireless).

Activitatile practice se desfasoara in institutii de profil dupa un program structurat in concordanta cu continuturile stiintifice si sunt gratuite pentru cursanti, cheltuielile fiind suportate de scoala.
Procesul instructiv-educativ este asigurat de personal didactic calificat, cu pregatire psihopedagogica, integrat in sistemul de perfectionare stiintifica (Casa Corpului Didactic, Universitate).
In pregatirea cursantilor, Scoala Postliceala FEG Education Baia Mare aplica planuri si programe elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, completate cu oferta specifica scolii: studiul limbilor straine (Engleza), initiere in domeniul informaticii.
Pentru stimularea performantelor scolare, FEG Education Baia Mare acorda cursantilor cu rezultate deosebite la invatatura burse de merit si de studiu, constand in reduceri la taxa de scolarizare.
Pentru cursantii cu situatie sociala deosebita, Scoala Postliceala FEG Education Baia Mare acorda, diferentiat, burse sociale. Sunt stimulati si cursantii care se implica in cercetarea stiintifica prin sustinerea de lucrari in cadrul sesiunior de comunicari stiintifice.

vino


Mobile Theme Switch DEBUG
Current Theme : feg-baia-mare
Checking rule
+ Source : Mobile
+ Theme : attitude
Check if isMobile() : false
Rule not valid.
Checking rule
+ Source : Tablet
+ Theme : attitude
Check if isTablet() : false
Rule not valid.


Theme To Be Used : feg-baia-mare